Kwaliteitsborging

Samen met u stellen wij een sluitend systeem op voor de kwaliteitsborging van uw product.

 

Wij dragen zorg voor uitvoering van dit systeem op de werkvloer, zowel in Nederland als in China.

 

Geleverde producten gaan vergezeld van meetrapporten volgens specificatie van de klant.